Rautalampi-järven kunnostus käynnistyy

Rautalammin kunta ja Koneurakointi Aimo Tikkanen Oy allekirjoittivat urakkasopimuksen Liimattalansalmen padon rakentamisesta 22.11.2022. Rakentaminen alkaa 23.11.2022 ja hanke valmistuu 30.12.2022.

Itä-Suomen Aluehallintovirasto myönsi 29.10.2021 luvan pohjapadon rakentamiseksi Liimattalansalmeen Rautalampi-järven keskiveden nostamiseksi. Hankkeen tarkoituksena on Rautalampi järven kunnostaminen nostamalla alimpia vedenkorkeuksia. Keskivedenkorkeus nousee 7 cm, tulvakorkeuksiin pohjapadon rakentamisella ei ole vaikutusta. Hankkeella on positiivinen vaikutus Rautalampi järven ekologiseen tilaan, se parantaa järven ja Liimattalansalmen virkistyskäyttöarvoa. Kalatalous hyötyy alivesipintojen nostosta, samoin liiallinen vesikasvillisuus vähenee ja happivarastot vesitöissä paranevat.

Pohjapato rakennetaan koskimaiseksi ja mahdollisimman luonnonmukaiseksi. Veneliikenne mahdollistetaan pohjapadon yhteyteen rakennettavalla veneensiirtolaitteella, joka mahdollistaa perämoottorin- tai soutuveneen tai kanootin siirtämisen padon ylitse yhden henkilön toimesta kaikissa vedenkorkeus- ja virtaamatilanteissa.

Lisätietoja antavat:

Rautalammin kunta kiinteistöpäällikkö Petri Blomberg p. 050 524 3003

Koneurakointi Aimo Tikkanen Oy, Aimo Tikkanen p. 0400274021

Pohjois-Savon ELY-Keskus, Sanna Katajamäki

Kysy lisää:

« Uutishuone