Rautalammin kunta tiedottaa 06.03.2022

6.3.2022 — 21:54

Ukrainan humanitaarisen kriisin vuoksi Rautalammilla reagoidaan pakolaisten vastaan ottamiseksi. Kriisi koskettaa Rautalampia, koska moni pakolaisista on työskennellyt jo useana kesänä täällä marjatiloilla. Osa heistä on ollut jo kymmenen vuotta kesäisin kunnassamme. Nämä ukrainalaiset kokevat Rautalammin toiseksi kodikseen.
Kokonaistilanteesta ei ole selkeää kuvaa. Meille on jo saapunut ukrainalaisia ja olemme saaneet hajanaista tietoa tulijoista, jotka pyrkivät nyt Rautalammille perheineen. Tulijoita saapuu lisää alkavalla viikolla. Toiminta tähtää heikoimmassa asemassa olevien itsemääräämisoikeuden säilyttämiseen ja hyvän elämän elementtien tukemiseen uusissa lähtökohdissa.
Toiminta perustuu alussa vapaaehtoiseen työhön. Tiedotusvastuu sekä johtovastuu on kunnanjohtaja Anu Sepposella. Käytännönneuvoista vastaa perusturvajohtaja Kirsi Solmari ja kotihoidonvastaava Anne Haukka. Kunnanhallitus on koko ajan tietoinen kaikkeen toimintaan liittyvistä asioista ja tekee tarvittaessa päätöksiä toiminnan tueksi.
Ukrainalaiset ovat 4.3.2022 aktivoidun EU:n väliaikaisen suojelun direktiivin alaisia. Väliaikainen suojelu on hätämekanismi, joka mahdollistaa Ukrainasta pakeneville ihmisille ilman varsinaista turvapaikkamenettelyä suojelun EU-maissa: He saavat oleskeluluvan sekä pääsyn koulutukseen ja työmarkkinoille. Tilapäistä suojelua myönnetään aluksi yhden vuoden ajaksi, mutta ajanjaksoa pidennetään tarvittaessa kuuden kuukauden jaksoissa vuodeksi eteenpäin. Tilapäisen suojelun ohjeistus on valmisteilla.

Lisätietoja:
lehdistöön menevä tiedotus: Anu Sepponen, 040 8405088 tai anu.sepponen@rautalampi.fi
käytännön neuvonta: Kirsi Solmari, 040 514 8170 kirsi.solmari@rautalampi.fi tai
Anne Haukka, 040 178 7018 anne.haukka@rautalampi.fi

« Uutishuone

Chatbot