Rautalammin kotihoidon asiakaskyselyn tuloksia

29.11.2019 — 09:43

Loppuvuodesta 2018 Rautalammin kunnan kotihoidon asiakkaille ja heidän omaisilleen järjestettiin asiakaskysely. Asiakaskyselyn tarkoituksena on selvittää kotihoidon palvelujen saatavuutta, laatua sekä tiedottamista asiakkaan ja omaisen näkökulmasta. Asiakaskyselyn avulla pyrimme kehittämään Rautalammin kunnan kotihoitoa ja luomaan uusia käytäntöjä kotihoidon palvelujen laajentamiseksi. Kyselyyn vastasi yhteensä  63 kotihoidon asiakasta sekä  29 kotihoidon asiakkaiden omaisia. Kyselyssä esitettiin väittämiä, joista vastaajan tuli kertoa kuinka samaa tai eri mieltä on väitteestä, asteikolla 1-5

(1= Täysin eri mieltä, 5= Täysin samaa mieltä). Kotihoidon asiakkaille ja omaisille lähetettyjen kyselyn sanamuodot erosivat hieman toisistaan, vaikka kysyttävät asiat oli kuitenkin samat. Avoimia vastauksia ja vastauksia täydentäviä kommentteja ei julkisteta.

Tulokset ovat ladattavissa PDF-muodossa, linkki sivun alla.

 

 

Hyvinvointiteknologia -osion kysymykset koskevat Rautalammilla käytössä olevaa mobiili-toiminnanohjausjärjestelmää sekä hyvinvointiteknologiaa.

Mobiili-toiminnanohjausjärjestelmällä tarkoitetaan vuonna 2016 käyttöönotettua toiminnanohjausjärjestelmää, joka kulkee työntekijän mukana matkapuhelimessa. Työntekijälle on kirjattu päivän työt mobiili -toiminnanohjausjärjestelmään, josta hän näkee asiakkaan tiedot sekä sovitut tehtävät. Jokainen kotikäynti tilastoituu asiakasrekisteriin, kun työntekijä aloittaa kotikäynnin matkapuhelimestaan. Kotikäynnin lopuksi hän päättää käynnin ja kirjaa kotikäynnin tiedot mobiili-toiminnanohjausjärjestelmään.

Hyvinvointiteknologialla tarkoitetaan esimerkiksi videovälitteisiä etäyhteyksiä, joiden avulla voidaan saada yhteys asiakkaaseen vuorokauden ajasta tai välimatkasta riippumatta.  Videovälitteisiä etäyhteyksiä voidaan käyttää apuna mm. kotihoidon käynneissä, lääkärin vastaanotolla sekä viriketoiminnassa. Hyvinvointiteknologian hyödyntämistä kotihoidossa pilotoidaan Rautalammilla vuoden 2019 aikana.

Lue lisää:

« Uutishuone

Chatbot