Rautalammilla kehitetään kävelyä ja pyöräliikennettä

11.5.2022 — 12:18

Rautalammin kunta on käynnistänyt jalankulun ja pyöräliikenteen edistämisohjelman teon, joka valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä. Edistämisohjelmaan keskeisesti kuuluvaan asukaskyselyyn on mahdollista vastata 29.5. saakka.


Paikalliset asukkaat sekä alueella muuten liikkuvat ovat jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden asiantunti-joita, joten heidän mielipiteitään selvitetään kaikille auki olevalla sähköisellä kyselyllä. Kyselyssä on taus-tatietojen ja suoran karttapalautteen keräämisen lisäksi omat osionsa sekä pyöräilylle että jalankululle. Osioissa kartoitetaan tyytyväisyyttä nykyisiin kävely- ja pyöräilyolosuhteisiin, kehittämistarpeita sekä kei-noja, jotka lisäisivät kävelyä ja pyöräilyä.


Karttapalauteosiossa selvitetään mm. pyöräliikenteen ja kävelyn kannalta hankalia paikkoja sekä onnistu-neita ratkaisuja. Esille nostettavat asiat voivat liittyä esimerkiksi jalankulun ja pyöräliikenteen väylien laa-tuun, kunnossapitoon, turvallisuuteen tai reittien opastukseen. Myös paikallisia ”helmiä” ja muita kiinnos-tavia kohteita tai reittejä on mahdollisuus nostaa esille.


Vastaa kyselyyn 29.5. mennessä osoitteessa:


http://mpt.link/rautalampi


Kannattaa hyödyntää tämä mahdollisuus vaikuttaa lähiympäristön liikkumisolosuhteiden kehittämiseen!
Asukaskyselyn tulokset toimivat jatkossa pohjana jalankulun ja pyöräliikenteen edistämisohjelmalle, jossa määritellään Rautalammin tavoitteet kävelylle ja pyöräilylle, tavoitteita tukevat toimenpiteet sekä seuran-tatavat, joilla kuntalaisten kestävää liikkumista ja liikenneturvallisuutta edistetään vuoteen 2040 saakka. Kyselyn tuloksista johdetaan edistämisohjelmaan esimerkiksi konkreettisia toimenpiteitä, joita kuntalaiset ovat esittäneet. Toimenpiteitä tullaan tarkemmin priorisoimaan syksyllä 2022. Edistämisohjelma ja siihen kuuluva asukaskysely laaditaan yhteistyössä Ramboll Finland Oy:n kanssa.


Lisätietoja:
Janne Martiskainen, tekninen johtaja

Kirsi Översti, projektipäällikkö
Ramboll Finland Oy
kirsi.oversti@ramboll.fi

Kysy lisää:

Tekninen johtaja

Ari Lindgren

0400 784 570

ari.lindgren@rautalampi.fi

Yksikkö

Johtoryhmä, Tekninen osasto

Toimipaikka

Kunnanvirasto

Lue lisää:

« Uutishuone