Rajoitusten vaiheittainen purkaminen Rautalammilla

, 6.5.2020 — 10:06

Valtioneuvosto on linjannut toimintasuunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi. Strategiaan liittyy asetettujen rajoitusten vaiheittainen purkaminen, jonka vaikutukset Rautalammin kuntaan on käyty läpi tässä tiedotteessa. Jo aikaisemmin on ilmoitettu, että perusopetuksessa palataan lähiopetukseen 14.5. alkaen.

Rautalammin kunnan laajennettu johtoryhmä on käsitellyt toimenpiteet 5.5.2020 ja niitä tarkennetaan, kun viranomaisten antamat ohjeet ja suunnitelmat tarkentuvat.

Rautalammin kunnassa noudatetaan Valtioneuvoston sekä muiden viranomaisten antamia ohjeistuksia. Ohjeistusten muuttuessa toimintoja muutetaan ohjeistuksen vaatimalla tavalla.

Varhaiskasvatus ja koulutus

Valtioneuvoston linjaus:
Hallitus päätti neuvottelussaan 29. huhtikuuta purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet terveysviranomaisten arvion pohjalta. Takaisin lähiopetukseen siirrytään 14. toukokuuta alkaen hallitusti ja turvallisuudesta huolehtien. Samalla opetuksen järjestäjät ehtivät varautua henkilöstö- ja muin järjestelyin opetuksen toteuttamiseen. Epidemiologisen arvion perusteella valmiuslain varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevan soveltamisasetuksen jatkamiselle ei ole enää perusteita.

Rautalammin kunnassa:
Matti Lohen koululla ja Kerkonjoensuun koululla palataan lähiopetukseen torstaina 14.5. Osa yläkoulun lähiopetuksesta järjestetään Rautalammin lukion tiloissa fyysisten kontaktien määrän rajoittamiseksi. Opetuksesta tiedotetaan koululaisille tarkemmin Wilmassa.

Riskiryhmiin kuuluvien oppilaiden osalta osallistumisen lähiopetukseen arvioi hoitava lääkäri. Samoin toimitaan, mikäli lähiopetukseen osallistumista on arvioitava riskiryhmään kuuluvan perheenjäsenen vuoksi. Lähiopetuksesta poissa olemiseen tarvitaan siis pääsääntöisesti aina lääkärintodistus.

Valtioneuvoston linjaus:
Lukioita, ammatillisia oppilaitoksia, korkeakouluja ja vapaata sivistystyötä koskevat rajoitukset ovat voimassa 13.5.2020 asti. Sen jälkeen 14.5. alkaen edellä mainittujen oppilaitosten tilojen käyttöä opetukseen hallitaan tartuntatautilain mukaisilla toimenpiteillä. Lähiopetukseen on mahdollista palata hallitusti ja porrastetusti. Valtioneuvosto kuitenkin suosittelee, että yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, lukioissa, ammatillisessa opetuksessa, vapaassa sivistystyössä sekä aikuisten perusopetuksessa jatketaan etäopetusta lukukauden loppuun.

Rautalammin kunnassa:
Rautalammin lukion opetus järjestetään loppukevään ajan etäopetuksena. Lukion tiloja käytetään perusopetuksessa turvavälien parantamiseksi.

Tapahtumat sekä kulttuuri- ja liikuntapalvelut

Valtioneuvoston linjaus:
Ulkoharrastuspaikat avataan 14.5. alkaen kokoontumisrajoituksia noudattaen.

Rautalammin kunnassa:
Toimitaan valtioneuvoston linjauksen mukaisesti.

Valtioneuvoston linjaus:
Kirjojen ja muiden aineistojen uloslainaaminen kirjastoista sallitaan välittömästi.

Rautalammin kunnassa:
Kirjasto suunnittelee lainaustoiminnan käynnistämisen ja tiedottaa asiasta tarkemmin.

Valtioneuvoston linjaus:
Seuraavat julkiset sisätilat avataan 1.6. alkaen hallitusti ja asteittain: valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset.

Rautalammin kunnassa:
Rautalammin kirjasto avataan maanantaina 1.6.2020.

Sisäliikuntapaikat eli liikunta- ja kuntosalit avautuvat maanantaina 1.6.2020. Tilojen käyttäjien on noudatettava voimassaolevia henkilömäärärajoituksia ja tehostettua hygieniaa. Lisäksi muistutetaan, että vähäisestikään oireilevien henkilöiden ei tule käyttää harrastustiloja.

Rautalammin uimahalli avataan uudelleen syksyllä 2020. Keväällä käynnistettyjen rajoitustoimien johdosta uimahallin kesähuoltotaukoa on aikaistettu ja allas on tyhjennetty. Hallin avaaminen kesäkuussa ei olisi kokonaistaloudellisesti järjevää.

Nuorisotilat avataan kesäkuun alusta alkaen kokoontumisrajoituksia noudattaen.

Kokkatoiminnassa toiminta käynnistyy vaiheittain 1.6.2020 alkaen. Asiakkaille tiedotetaan toiminnan jatkumisesta tarkemmin.

Valtioneuvoston linjaus:
50 hengen kokoontumisrajoitusta sovelletaan julkisten kokoontumisten lisäksi (suositukseen perustuvana toimintaohjeena) myös yksityisen ja kolmannen sektorin järjestämissä tilaisuuksissa, kulttuuri-, harraste-, liikunta- ja urheilutapahtumissa sekä uskonnollisissa tilaisuuksissa. Sisätilojen ja alueellisesti rajattujen ulkotilojen, kuten huvipuistojen, eläintarhojen, kirjastojen ja elokuvateattereiden osalta turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen kautta. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa ohjauskirjeen aluehallintoviranomaisille näiden rajoitusten toimeenpanemiseksi tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi tartuntatautilain nojalla.

Rautalammin kunnassa:
Rautalammin kunta järjestää edelleen vain välttämättömiä, kunnalliseen päätöksentekoon liittyviä tapaamisia ja tapahtumia.

Ikäihmisten palvelut

Valtioneuvoston linjaus:
Yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan. Valtioneuvosto korostaa riskiryhmään kuuluvien omaa harkintaa toimintaohjetta noudatettaessa.

Valtioneuvoston linjaus:
Rajoitukset vierailuista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä ovat voimassa toistaiseksi ja asiaa tarkastellaan seuraavan kerran kesäkuun loppuun mennessä. Esimerkiksi hoivayksiköissä etsitään uusia käytäntöjä turvallisten sosiaalisten kontaktien mahdollistamiseksi.

Rautalammin kunnassa:
Hoivayksiköissä etsitään uusia käytäntöjä turvallisten sosiaalisten kontaktien mahdollistamiseksi.

Julkinen sektori työnantajana

Valtioneuvoston linjaus:
Etätyösuositus jatkuu toistaiseksi. Suositusta arvioidaan uudelleen kesän jälkeen.

Rautalammin kunnassa:
Rautalammin kunnan työntekijät jatkavat etätyöskentelyä toistaiseksi kuten tähänkin saakka.

« Uutishuone

Chatbot