Pentinpellon päiväkodin yhteyteen suunnitteilla laajennusosa

27.11.2019 — 12:23

Pentinpellon päiväkodin viereen suunnitellaan rakennettavaksi erillinen laajennusrakennus vuonna 2020.

Laajennuksen myötä tällä hetkellä kirjaston Kivijalassa väistötiloissa toimivat varhaiskasvatus- ja esiopetusryhmät voisivat jatkossa toimia Pentinpellon päiväkodilla. Pentinpellon päiväkoti toimii samassa pihapiirissä Matti Lohen koulun kanssa.
Hankkeen perustana on se, että Rautalammilla tarvitaan lisää hoitopaikkoja alle kouluikäisille lapsille. Tämä johtuu Riihikodon päiväkodin peruskorjaustarpeesta ja tilanahtaudesta. Riihikodon päiväkodin tilat eivät ole tällä hetkellä ollenkaan käytössä.

Hankesuunnitteluvaiheessa on eri vaihtoehtoina selvitetty muun muassa Riihikodon päiväkodin peruskorjausta ja laajennusta, uuden päiväkotirakennuksen rakentamista sekä erilaisia vuokratilaratkaisuja.  Uuden laajennusrakennuksen rakentaminen on todettu hankesuunnitteluvaiheessa parhaaksi ratkaisuksi. Aiemmin tänä vuonna kunta hankki omistukseensa lisää maata Pentinpellon päiväkodin vierestä, joka mahdollistaa laajennuksen rakentamisen samaan pihapiiriin.

Ideoita myös lapsilta ja vanhemmilta

Päiväkodin laajennuksen suunnitteluun on perustettu työryhmä. Työryhmässä edustettuna on lasten vanhempien, päiväkodin työntekijöiden ja teknisen toimen edustajat sekä luottamushenkilö ja ulkopuolinen suunnittelija. Lisäksi päiväkodin lapsilta ja heidän vanhemmiltaan ja työntekijöiltä on kerätty ideoita ja ehdotuksia laajennusosan suhteen.

Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Ryhmä on miettinyt millainen laajennusosan tulisi olla tarvittavien tilojen ja kokonaisuuden toimivuuden kannalta. On myös mietitty kuinka jo olemassa olevia tiloja voidaan hyödyntää mahdollisimman järkevästi laajennuksen kanssa kokonaisuutena. Tällä hetkellä ajatuksena on, että esiopetus siirtyy Pentinpellon päiväkodin nykyisiin tiloihin ja nykyisistä tiloista yksi kerros otetaan yhteisiksi tiloiksi varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen toimisto-, terapia ja neuvottelutiloiksi. Uuteen laajennusosaan tulisi tilat alle 3-vuotiaiden ryhmälle, yli 3-vuotiaiden ryhmälle sekä sisarusryhmälle. Myös vuorohoito tulisi toimimaan laajennusosassa.

Myös lapsilta on pyydetty toiveita ja ideoita päiväkodin laajennukseen

Myös lapsilta on pyydetty toiveita ja ideoita päiväkodin laajennukseen

Perheiden kannalta ihanne olisi, että myös esimerkiksi kasvatus – ja perheneuvola sekä muut lapsiperheiden palvelut sijoittuisivat saman katon alle ja olisivat näin helposti saavutettavissa. Tätä ajatusta on mahdollista kehittää edelleen laajennusosan toteutuessa.

Kysy lisää:

Varhaiskasvatusjohtaja – päiväkodin johtaja

Sinikka Tiitinen

040 572 5321

sinikka.tiitinen@rautalampi.fi

Yksikkö

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Toimipaikka

Koulutie 16
77700 Rautalampi

Sinikka Tiitisen sijaisena toimii Anttu Röntynen 22.7 saakka

Yhteystiedot:

anttu.rontynen@rautalampi.fi

040 572 5321

 

« Uutishuone

Chatbot