Ohjeistusta lintujen ruokintaan

30.10.2023 — 09:19

Ympäristötarkastaja ohjeistaa kiinnittämään huomiota lintujen ruokintaan erityisesti taajama-alueella ja taloyhtiöiden piha-alueilla.

Lintujen talviruokinta

Ihmisen tarjoama talviruokinta auttaa monen talvehtivan linnun selviytymisessä kevääseen ja talviaikaisen ruokinnan vaikutukset ovat nähtävissä linnustossamme. Lisäksi ruokinta tarjoaa samalla mahdollisuuden päästä tarkkailemaan lintuja. Aloitettua talviruokintaa pitää jatkaa yhtäjaksoisesti aina siihen asti, kunnes keväällä maa on paljas ja sula huolehtien samalla ruokintapaikan ja ympäristön siisteydestä.

Asianmukainen pikkulintujen ruokinta

Ruokinta on suositeltavaa järjestää riittävästi maasta koholla olevasta ruokinta-automaatista, jolloin linnut eivät pääse pilaamaan ja sotkemaan niille tarjolla olevaa ruokaa ulosteellaan. Lintuja ei tule ruokkia maahan eritoten taajama-alueella ja taloyhtiöissä. Ruokintapaikka tulee sijoittaa riittävän kauas kiinteistöstä ja sen siisteydestä ja hygieniasta on huolehdittava sekä maahan kerääntyvä siemen- ja kuorimassa tulisi kerätä pois säännöllisesti.

Pikkulintujen kesäaikaista ruokintaa ei suositella, sillä linnut löytävät ravintonsa luonnosta ja lintujen luontaisen arkuuden säilyttämiseksi ruokkimista on hyvä tehdä harkiten. Lämpimässä myös taudit leviävät ruokintapaikoilla herkästi.

Ruokkimiseen pitää käyttää pikkulinnuille tarkoitettuja siemeniä tai talipalloja yms. Ruoantähteitä ei tule käyttää lintujen ravintona, koska ruoassa on suolaa ja muita lisäaineita, jotka eivät kuulu lintujen ravintoon. Ruoantähteet houkuttelevat paikalle myös rottia ja muita haittaeläimiä.

Lintujen ruokinta taajama-alueella ja taloyhtiöissä

Mikäli lintuja halutaan ruokkia, se tulee toteuttaa asianmukaisella tavalla, eikä ruokinnasta saa aiheutua haittaa naapureille. Taloyhtiössä voi syntyä kiistaa ruokinnan aiheuttamasta häiriöstä ja epäsiisteydestä. Lisäksi epäasianmukainen lintujen ruokinta saattaa houkutella kiinteistölle rottia tai muita haittaeläimiä, mitkä taas edesauttavat muiden vaurioiden ja haittojen syntyä taloyhtiössä sekä sen pihapiirissä.

Lintujen ruokintaan on suositeltavaa kysyä aina maanomistajan lupa. Taloyhtiö voi kieltää tai rajoittaa järjestyssäännöissään lintujen ruokintaa määräämillään alueilla. Kieltojen ennaltaehkäisemiseksi kannattaakin välttää turhia ristiriitoja keskustelemalla asiasta naapureiden ja taloyhtiön kanssa. On myös järkevää miettiä yhteisen ruokinnan perustamista muiden asukkaiden kanssa pihalle paikkaan, jossa ruokinta ei aiheuta kenellekään häiriötä. Ruokinnasta vastaavan henkilön on huolehdittava paikan hygieniasta.

Rautalammilla 30.10.2023

Milla Saarinen

Ympäristötarkastaja

puh. 0400 200 194

milla.saarinen@rautalampi.fi

Lähteet ja lisätietoa

« Uutishuone