Matkailuopaskoulutusta suunnitteilla Suonenjoella elo-syyskuussa 2024

, 18.1.2024 — 16:22

Mahdollisuus valmistua paikallisoppaaksi!

Sisä-Savon kansalaisopisto suunnittelee matkailuopaskoulutuksen järjestämistä opistokuntien alueella yhteistyössä Suomen Opasliiton kanssa. Opaskoulutuksen on tarkoitus alkaa elo-syyskuussa 2024 ja saada päätökseen syksyllä 2025.

Matkailuoppaan koulutuksen suorittanut henkilö valmistuu paikallisoppaaksi. Kaikkiaan opetuksen kesto on noin 200 h, josta luentoja (pääosin voi osallistua myös etänä) ja käytännöt harjoituksia, itseopiskelua sekä etätehtäviä.

Koulutus voidaan toteuttaa monimuotoisesti: luentoja, etätehtäviä, harjoitustöitä, kirja- ja luentotenttejä sekä kohdekäyntejä. Koulutus suositellaan toteutettavaksi siten, että koulutuksen ohjelmasta on noin 1/3 luentoja ja kohdekäyntejä, 1/3 käytännön harjoituksia ( esiintymistaito, opastaminen kohteissa, liikkuvassa ajoneuvossa ja kävellen)  ja 1/3 itsenäistä opiskelu (tietojen hankkiminen, harjoitustyö, valmentautuminen kirjallisiin ja suulliseen näyttöön). Koulutukseen hyväksyttävien henkilöiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä. Suositeltavaa on, että heillä on vähintään toisen asteen koulutus. Opiskelijan muut opinnot ja työssä hankittu kokemus matkailun alalla voidaan hyväksilukea koulutuksessa. Koulutukseen suositellaan otettavaksi vain henkilöitä, joilla on edellytykset ja motivaatio koulutuksen hyväksyttävään suoritukseen.

Koulutuksen hinta on noin 250 euroa/henkilö. 

Ilmoita kiinnostuksesi koulutukseen 31.1.2024 mennessä markus.hyytinen@suonenjoki.fi

Markus Hyytinen, rehtori, liikunta (Suonenjoki), luennot

Järjestämme opaskoulutuksesta kiinnostuneille tilaisuuden (voi seurata myös etänä) aiheesta maaliskuun 2024 aikana. Tämän jälkeen otetaan sitovia ilmoittautumisia koulutukseen. Lisätietoja:

Lisätietoa koulutuksesta:
https://suonenjoki.fi/tapahtuma/matkailuopaskoulutus/

 https://www.suomenopasliitto.fi/

(teksti Markus Hyytinen)

« Uutishuone