Liikuntatoimen koronaohjeistus 31.12.2021-13.1.2022

Aluehallintoviraston määräämät rajoitustoimet kohdistetaan ensisijaisesti aikuisten ryhmäliikuntaan ja kontaktilajien harrastamiseen sisäliikuntatiloissa.

Uimahalli ja kuntosali ovat avoinna.

Tiloissa kävijämäärän rajoitteet seuraavasti:

  • Uimahallin käytössä henkilömäärän rajoitus, 30 käyttäjää kerrallaan.
  • Kuntosalien käytössä henkilömäärän rajoitus, 10 käyttäjää kerrallaan.

Aluehallintoviraston päätöksen mukainen määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Liikuntasalit

Määräyksen mukaisesti liikuntasalit ovat aikuisryhmien osalta suljettuina 31.12.2021-13.1.2022.

Määräyksen ulkopuolella ovat lapsiin ja nuoriin kohdistuva ohjattu harrastustoiminta. Suljettavaksi määrättyjä tiloja voi käyttää vuonna 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan. Lisäksi tiloja voi käyttää lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen, kuten lääkinnälliseen kuntoutukseen.

Lisäksi määräys ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Lue lisää:

« Uutishuone