Kunnanjohtajan katsaus Pohjois-Savon hyvinvointialueen palvelujärjestelmän uudistuksesta

Hyvät rautalampilaiset,

Pohjois-Savon hyvinvointialue on hiljattain julkaissut alustavia suunnitelmia palvelujärjestelmän uudistuksesta.  Kyseessä on vasta suunnitelmat, sillä lopullisia päätöksiä ei palveluverkostosta vielä ole. Suunnitelmissa on esitetty laajuudeltaan kolme erilaista vaihtoehtoa. Rautalammin terveyspalvelujen osalta vaihtoehdoista vain yhdessä, toimisi kunnassa hyvinvointipiste/sosiaali- ja terveyspiste. Kahdessa muussa vaihtoehdossa ei olisi edes palvelupistettä.

Kuntalaisten kannalta on tärkeä varmistaa, että kuntalaiset voivat edelleen saada monipuolisia ja kattavia palveluita

Kaikille meille on selvää, että uudistus ei voi johtaa palveluiden heikentymiseen tai niiden kustannusten nousuun kuntalaisille. Kustannusten nousu voi asettaa taloudellisen taakan erityisesti niille, jotka ovat jo valmiiksi taloudellisesti haavoittuvassa asemassa. Rautalammin kunnan ja kuntalaisten kannalta on tärkeää varmistaa, että kuntalaiset voivat edelleen saada monipuolisia ja kattavia palveluita, jotka vastaavat heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa.

Kunnasta lähetetään yhdistyksille ja muille toimijoille kysely palvelujärjestelmäuudistuksesta

Nyt kun mitään lopullisia päätöksiä ei vielä ole tehty, pyrimme kunnassa kaikin mahdollisin keinoin vaikuttamaan siihen, että palvelut pysyvät jatkossakin lähellä omassa kunnassa. Siksi tulemmekin kunnasta lähettämään yhdistyksille ja muille toimijoille sidosryhmäkyselyn, jossa toivomme kannanottoja palvelujärjestelmäuudistuksesta. Kokoamme saadut vastaukset ja ne viedään edelleen tiedoksi hyvinvointialueen päätöksentekoon. Luvassa on myös kaikille kuntalaisille suunnattu keskustelutilaisuus, jonka tarkempi ajankohta varmistuu myöhemmin.

Yhdessä pyrimme vaikuttamaan suunnitelmiin ja varmistamaan, että uudistus palvelee parhaiten kuntalaistemme tarpeita ja edistää terveyttä ja hyvinvointia kaikille. Periksi ei anneta vaan taistellaan sen puolesta, että terveyspalvelut löytyvät lähipalveluina tulevaisuudessakin

Periksi ei anneta vaan taistellaan sen puolesta, että terveyspalvelut löytyvät lähipalveluina tulevaisuudessakin.

« Uutishuone