Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen vuoden 2024 ensimmäinen rahoitushaku aukeaa 15.1.2024. (HUOM! – PÄIVITETTY HAKUAIKA – aikaisemmin 2.1.2024)

, , 20.12.2023 — 08:48

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen hakuinfo 15.1.2024

Tervetuloa maanantaina 15.1.2024 tämän haun hakuinfoon klo 9 alkaen. Kerromme kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen haun painopisteistä, rahoitusmahdollisuuksista ja haussa käytettävissä olevista kustannusmalleista.  

Tilaisuudessa esittäytyvät myös Itä-Suomen maakuntien koordinaatiohankkeet. Nämä Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen koordinaatio- ja viestintähankkeet tarjoavat hakijoille henkilökohtaista neuvontaa ja tukea mm. hankkeiden suunnitteluun ja ESR-rahoituksen hakemiseen. Neuvonta ja tuki on maksutonta.

Hakuinfon aika: ma 15.1.2024 klo 9- 10:15

Ohjelma:

  • Tilaisuuden avaus, ESR+ tilanne Itä-Suomessa, rahoituspäällikkö Timo Ollila
  • Haun painopisteet, rahoitusasiantuntija Pia Pirskanen
  • Haussa käytössä olevat kustannusmallit, rahoitusasiantuntija Tuija Tuomela
  • Koordinaatiohankkeet kehittämisen tukena, maakuntien koordinaatiohankkeet esittäytyvät
  • Ohjelmakauden 2021 -2027 ESR+ maksatuksen tilanne, maksatusasiantuntija
  • Kysymykset ja keskustelua, rahoitusasiantuntija Anne-Marie Mutanen

Tilaisuuden aikana voit esittää omia kysymyksiä aiheeseen liittyvien. Tilaisuuteen ei ole ennakkoilmoittautumista. 

Tilaisuus järjestetään Teamsilla. Osallistumislinkki alla:

Microsoft Teams -kokous. Liity tietokoneella, mobiilisovelluksella tai kokoustilan laitteella

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Pohjois-Karjalan Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen hakuilmoitus.
Hakemukset tehdään EURA2021-järjestelmässä. Rahoittavana viranomaisena toimii Etelä-Savon ELY-keskus.

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen hankehaussa painotetaan oheisia sisältöjä:

 • Vahvistetaan kansalaistoimijalähtöistä kehittämistä ja osallistetaan asukkaat mukaan kehittämiseen.

• Edistetään ammattilaisten, kolmannen ja neljännen sektorin ja viranomaisten välistä kumppanuutta, yhteistyötä ja osaamista heikoimmassa asemassa olevien ryhmien palveluiden ja yhteiskuntaan kiinnittymisen parantamiseksi.

• Kehitetään helposti saavutettavia, monipuolisia, arkiympäristöihin tuotavia palveluita.

• Tuetaan monipuolisin keinoin kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien kiinnittymistä yhteiskuntaan, koulutukseen ja työmarkkinoille sekä torjutaan huono-osaisuutta ja syrjäytymistä.

• Lisätään yksinäisten, riippuvuus ja/tai työ- ja toimintakyvyn haasteiden kanssa kamppailevien hyvinvointia mm. yhteisöllisin ja kuntouttavin toimenpitein.

• Edistetään vammaisten henkilöiden, etnisten vähemmistöjen ja muiden heikommassa asemassa olevien väestöryhmien oikeuksien toteutumista ja lisätään eri väestöryhmien vuorovaikutusta.

• Rakennetaan osallistavia työmarkkinoita, lisätään työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä ja vaikuttavuutta sekä kehitetään työtoiminnan sisältöjä.

• Edistetään heikommassa asemassa olevien toimintakykyä ja valmiuksia koulutus- tai työpolulle siirtymiseksi luovien alojen toimintoihin osallistamisen keinoin. 

• Tuetaan sosiaalista osallisuutta edistävän toimintamallin suunnittelua ja kokeilua. 

• Tuetaan ESR+ ruoka-apuhankkeisiin liittyviä osallisuutta ja toimintakykyä edistäviä palveluita.

Lisäksi Etelä-Savon ELY-keskus hakee Pohjois-Karjalaan ajalle 1.1.2024 – 31.12.2027 rahoitettavaksi kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen koordinaatio- ja viestintähanketta tukemaan järjestöjen osallistumista rakennerahastotoimintaan ohjelmassa Uudistuva ja osaava Suomi. Rahoitettavaksi valitaan yksi hanke ja hankkeen toiminnan tulee olla maakunnallisesti kattava.

Rakennerahaston Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 ohjelma-asiakirjaan pääset tutustumaan
tästä linkistä. (versio 27.4.2023)

Rauhallista joulunaikaa ja vuodenvaihdetta toivottaa Koonto- hanke ☃️🎄

Tuomas Puustinen, Pohjois- Savon Sosiaaliturvayhdistys ry

Hankepäällikkö, Koonto- hanke

Siikaranta 9C

70620 KUOPIO

https://www.pssotu.fi

tuomas.puustinen@pssotu.fi

050 541 5188

« Uutishuone