Jätehuoltoa kehitetään yhteistyössä

9.2.2022 — 10:16

Miltä jätehuolto näyttää arjessasi vuonna 2030? Miten jätteen määrä saadaan laskuun ja millaisin keinoin kiertotaloutta voidaan edistää? Millaisia jätehuoltopalveluita tulevaisuudessa tarvitaan? Selvitämme näitä kysymyksiä kevään 2022 aikana, jolloin tarjoamme erinomaisen mahdollisuuden päästä vaikuttamaan siihen, miten jätehuoltoa toimialueellamme kehitetään.

Jätepoliittinen ohjelma suunnannäyttäjänä

Savo-Pielisen jätelautakunta on käynnistänyt jätepoliittisen ohjelman laadinnan yhteistyössä kuntien ja Jätekukon kanssa. Myös asukkaat pääsevät vaikuttamaan ohjelman valmisteluun. Tavoitteena on luoda toimialueelle yhteinen visio, tavoitteet ja toimenpiteet, joiden mukaan jätehuoltoa kehitetään tulevina vuosina. Samalla laaditaan jätehuollon palvelutaso, jossa määritellään, millaisia jätehuoltopalveluita asukkaille tarjotaan.

Miten kehitystyöhön voi osallistua?

Jätepoliittisen ohjelman ja jätehuollon palvelutason valmisteluun on mahdollista osallistua eri tavoin. Keskeisessä osassa ovat huhti-toukokuussa 2022 etäyhteydellä järjestettävät työpajat, joissa visioidaan, mitä kunnallinen jätehuolto olisi vuonna 2030 ja selvitetään keinoja, joilla toivottu tahtotila saavutetaan.

Asukkaille suunnattu työpaja on avoin kaikille jätehuollon kehittämisestä kiinnostuneille. Lisäksi kuntien edustajille, eri sidosryhmille ja muille keskeisille toimijoille järjestetään omia työpajoja, jotta jätehuollon tulevaisuuden tilaa tulee tarkasteltua monipuolisesti eri näkökulmista.

Kevään aikana toteutetaan asukkaille ja luottamushenkilöille suunnattu sähköinen kysely, johon vastaamalla on myös mahdollisuus vaikuttaa kehitystyöhön. Lisäksi Otakantaa.fi palveluun tulee alkuvuoden 2022 aikana asukkaille mahdollisuus esittää mielipiteitä ja näkemyksiä aiheesta.

Päivitämme tätä verkkosivua valmistelun edetessä ja tiedotamme osallistumismahdollisuuksista etukäteen Jätekukon ja kuntien verkkosivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa. Pysy kuulolla!

Aikataulu

 • Maalis-huhtikuu 2022 – Sähköinen kysely 
  Asukkaille ja luottamushenkilöille suunnattu kysely 
 • 7.4.2022 – Työpaja 1 – Sidosryhmät 
  Mm. tuottajayhteisöt, kuljetusyritykset, alueen oppilaitokset 
 • 28.4.2022 – Työpaja 2 – Asukkaat ja yhdistykset 
  Mm. asukkaat, asukas- ja kyläyhdistykset, kylätoimikunnat 
 • 10.5. ja 12.5.2022 – Työpajat 3 – Kunnat
  Kuntatoimijat 
 • Toukokuu 2022 – Työpaja 4 – Jätekukko ja jätehuollon viranomaispalvelut 

Uudet tavoitteet jätehuollolle

Työpajojen, kyselyiden ja keskusteluiden pohjalta kootaan kesän ja syksyn 2022 aikana yhteen jätehuollon kehittämistavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi määritellään konkreettisia toimenpiteitä, joita kunnat, Jätekukko ja jätelautakunta toteuttavat.

Yhteistyössä eri näkemyksiä kuullen saamme muodostettua jätehuollon kehittämiseksi tahtotilan, jonka saavuttamiseen voimme yhteisesti sitoutua!

« Uutishuone