Geologian tutkimuskeskus on hakenut kahta malminetsintälupaa Rautalammille

6.9.2019 — 09:19

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on hakenut TUKESilta kahta kaivoslain mukaista malminetsintälupaa Rautalammin Vaajasalmen ja Pukkiharjun kylien alueelta.

Käpysuo 1 -nimisen alueen pinta-ala on 190 hehtaaria ja Koivuniemi 1 -nimisen alueen 50 hehtaaria. Molemmilla alueilla malmimineraalina esiintyy grafiitti, joka esiintyy suomuisena kiillegneissi –kivilajissa, joka on syntynyt muinaisten hiilipitoisten merenpohjan savien uudelleen kiteytyessä. Kemiallisten analyysien mukaan kiven grafiittipitoisuus on parhaimmillaan yli 20 prosenttia.

GTK on tutkinut aluetta vuodesta 2016 alkaen erilaisin kallioperän magneettisia ja sähköisiä ominaisuuksia mittaavin geofysikaalisin menetelmin sekä kallioperäkairauksin, jotka on tehty maaomistajien kirjallisilla luvilla. Grafiittipotentiaalin kartoituksen lisäksi tutkimusten toisena päätavoitteena on ollut erilaisten grafiitille soveltuvien geofysikaalisten etsintämenetelmien sekä rikastusmenetelmien kehittäminen.

Suoritettujen tutkimusten perusteella kohteita voidaan pitää malminetsinnällisesti niin mielenkiintoisina että GTK on päättänyt hakea niille malminetsintälupaa. GTK ei tule ainakaan lähiaikoinasuorittamaan kohteella maastotutkimuksia, vaan keskittyy näytteiden laboratoriossa tehtäviin laatuselvityksiin. Alueilla tehdyt tutkimukset raportoidaan vuoden 2020 aikana. Mahdollisista maastotöistä ilmoitetaan erikseen.

Kartta, johon merkitty Koivuniemen ja Käpysuon alueet.

Malminetsintälupahakemukset Käpysuo 1 ja Koivuniemi 1 sijoittuvat Rautalammin kuntakeskuksen pohjoispuolelle. Niiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 240 hehtaaria. Pohjakartta © Maanmittauslaitos.

Lisätietoja

  • Pasi Heino, yksikön päällikkö, Geologian tutkimuskeskus, 0295033440, pasi.heino@gtk.fi
  • Perttu Mikkola, projektipäällikkö, Geologian tutkimuskeskus, 0295033760, perttu.mikkola@gtk.fi

« Uutishuone