Elinvoimailta 15.3. klo 18 Rautalammin kehittämisestä

10.3.2022 — 11:06

Kuntalaisten ja päättäjien yhteinen, toinen elinvoimailta järjestetään tiistaina 15.3. klo 18.00 kunnanviraston valtuustosalissa ja etäyhteydellä. Teams-kutsu on tässä:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzg5YWYxYzQtMWFiNS00OGExLWJmM2QtNjA0ZDM3OTljYzJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22429f7a67-74a0-4103-9841-80d4a8972f9e%22%2c%22Oid%22%3a%22480563fd-5c1a-452d-9110-0a91034c7037%22%7d

Aiheena on Rautalammin kehittämispotentiaali ja tulevaisuuden mahdollisuudet. Mihin Rautalampi on matkalla ja mihin suuntaan haluamme kuntaa kehittää?

Illan ohjelma:

18.00 Tilaisuuden avaus, Jouni Juhala, elinvoimatyöryhmän pj.

18:10 Tulevaisuuden kehittämismahdollisuudet – mihin suuntaan Rautalampi kehittyy? Taina Ollikainen, FCG

18.30 Keskustelua mm. seuraavista aiheista:

  • Toimenpiteet yritysten ja työpaikkojen lisäämiseksi (esim. yrittäjämyönteisyyden turvaaminen ja vahvistaminen, yritystoiminnan tukeminen toimivilla yrityspalveluilla, yritysalueiden kehittäminen, toimitilojen ja tonttien riittävä ja monipuolinen tarjonta, uusien yritysten houkuttelu)
  • Toimenpiteet asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden lisäämiseksi (esim. palvelujen turvaaminen, uusien palveluiden kehittäminen, yhteisöllisyyden ja yhteistyön vahvistaminen, monipuolisten asumisvaihtoehtojen tarjonta, elätyömahdollisuuksien parantaminen)
  • Erottuva kunnan vahvuuksiin perustuva kuntamarkkinointi uusien yritysten, asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden ja etätyöntekijöiden houkuttelemiseksi.

20.00 Ilta päättyy

Tilaisuuden pohjaksi on tehty elinvoimaselvitys, joka on alla:

Kysy lisää:

Hallintojohtaja

Merja Koivula-Laukka

040 548 3854

merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Yksikkö

Hallinto, Johtoryhmä

Toimipaikka

Kunnanvirasto

Lue lisää:

« Uutishuone