Vihreää valoa virtuaalihankkeelle

26.1.2017 — 13:02

Rautalampi suhtautuu myönteisesti vireillä olevaan eKansallispuisto -hankkeeseen. Kunnanhallitus kuitenkin muistuttaa, että hankkeen hallinnoinnista tarvitaan sopimus Konneveden kunnan kanssa.

Hankkeen tavoitteena on aikaansaada kansallispuistolle ekansallispuisto-verkkosovellus, joka palvelisi laajempaa matkailualuetta, kuntia ja yrittäjiä sekä alueella liikkuvia matkailijoita. Tavoitteena on virtuaalisen kansallispuistoelämyksen mahdollistaminen ja saavutettavuuden parantaminen sekä virtuaalisten verkostojen luominen toimijoiden välille.

Hanke muodostaa ja luo sekä edistää jo olemassa olevien toimijoiden ja hankkeiden kanssa matkailua ja yritystomintaa sekä lisää työpaikkoja. Lisätavoitteena on kansallispuiston monipuolisen hyödyntämisen monimuotoisena verkkovälitteisenä palvelu-, tieto-, tutkimus- ja oppimiskokonaisuutena. -jh

« Uutishuone

Chatbot