Teknisen johtajan virka julistettiin avoimeksi

5.12.2016 — 09:29

Kunnanhallitus päätti viime kokouksessaan käynnistää teknisen johtajan viran täyttämisprosessin ja julistaa avoimeksi Rautalammin kunnan teknisen johtajan viran 1.2. 2017 lukien. Teknisen johtajan vastuualueeseen kuuluu teknisen osaston johtaminen ja yhteistyö kunnan organisaation sisällä.

Keskeisenä tehtävänä on käytännön vastuu oman toimialansa kehittämisestä. Kuntakentän voimakkaan muutoksen johdosta korostuu elinvoiman, kehittämisen ja rakentamisen näkökulma. Tehtäviin kuuluu myös teknisen lautakunnan asioiden valmistelu sekä ympäristösuojelulain mukaiset tehtävät.

Teknisen johtajan kelpoisuusehdot edellyttävät kunnallishallinnon ja toimialaan kuuluvien lakin tuntemista.  Kelpoisuusehtona tulisi olla ylempi korkeakoulututkinto tai virkaan soveltuva korkeakoulututkinto (AMK) sekä perehtyneisyys viran tehtäväalueeseen ja käytännössä osoitettu johtamistaito sekä riittävä työkokemus. Lisäksi viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä johtamis- ja vuorovaikutustaitoja, käytännön kokemusta lupaviranomaisena toimimisesta, projektien läpiviemisestä ja kunnallistekniikan rakentamisesta, julkisista hankinnoista sekä kunnallishallinnosta ja taloudesta. -jh

« Uutishuone