Rautalammilta kriittinen ja realistinen SOTE-lausunto

24.3.2017 — 10:07

Rautalammin kunnanvaltuuston hyväksymässä lausunnossa suhtaudutaan epäillen mutta realistisesti Sote-uudistuksen läpimenoon hallituksen esittämässä muodossa. Lausunnossa todetaan uudistuksen kohtaavan väistämättä myös perustuslaillisia ongelmia. Nämä liittyvät mm. siihen, miten kuntalaisten verovaroin hankkimat sosiaali- ja terveydenhuoltokiinteistöt siirretään maakunnan omistukseen rikkomatta kunnan perustuslaillisia oikeuksia omaisuuteensa.

Toisena perustuslaillisena ongelmana Rautalammin lausunnossa nähdään se, että hallituksen Sote-mallissa siirretään monia viranomaistehtäviä tahoille, joilla ei ole perustuslain mukaan mahdollista toimia viranomaisvastuulla. Esimerkkeinä lausunnossa todetaan lastensuojelu ja mielenterveyspotilaiden hoitoon ja hoitoonohjaukseen liittyvät viranomaistehtävät.

Lausunnossa Sote-uudistukseen suhtaudutaan kuitenkin käytännönläheisesti. Rautalammilla nähdään, että uudistus tulee joka tapauksessa ellei sitten hallitus jostakin syystä kaadu. Sote-uudistus on siis poliittinen uudistus, jolloin myös Rautalammin palvelut yhtiöitetään ja järjestetään niistä kilpailutus yksityisten ja 3-sektorin välillä. Lausunnossa kuitenkin pahoitellaan sitä, että kuntalaisille ei ole saatu varsinkaan niin sanotusta valinnanvapaudesta realistista kuvaa eli sitä, että kunnan edessä on pakkoyhtiöittäminen, joka ulottuu osin aina erikoissairaanhoitoon saakka. -jh

« Uutishuone

Chatbot