Rautalammilta harvinainen asiantuntijalausunto Sotesta

18.4.2017 — 15:05

Rautalammin kunta katsoo, että maakunta- ja sote-uudistus on uhka maaseutukuntien ja haja-asutusalueiden sote-lähipalveluille sekä kunnissa julkisille ja sote- ja hoivan-alan yritysten naisvaltaisille työpaikoille ja kuntien verotuloille maakuntauudistuksen jälkeen. Uudistuksessa kunnallista tehtäviä, itsehallintoa ja asemaa murskataan ja heikennetään radikaalisti.

Näin sanotaan asiantuntijalausunnossa, jonka Rautalammin kunta jätti tiistaina eduskunnan hallintovaliokunnalle. Lausunto oli sikäli poikkeuksellinen, että kysymyksessä oli asiantuntijalausunto, jollaista pyydettiin seitsemän kaupungin lisäksi vain kahdesta kunnasta, joista toinen oli Rautalampi.

Demokratiavajetta

Rautalammin mielestä maakuntauudistus vaalijärjestelmämme johdosta ei lisää kansanvaltaa, koska useat pienet kunnat eivät tule saamaan edustajaa maakuntavaltuustoon.

– Verotusoikeuden puuttuminen maakunnalta merkitsee sitä, että maakunta ei voi olla riippumaton ja edustuksellinen toimielin. Maakunnasta lainsäädännönluonnosten ja verotusoikeuden puuttumisen johdosta muodostuu enemmän valtion ja ministeriöiden johtama valtion viranomainen. Se ei liene ollut alkuperäinen tarkoitus.

– Perusoikeusuudistukseen liittyvä rahoitusperiaate merkitsee sitä, että maakunnille ja kunnille tulisi lainsäädännöllä varmistaa tosiasialliset edellytykset selviytyä kuntalaissa ja maakunta- ja sote-lakiluonnoksissa säädettävistä tehtävistä. Lakiluonnokset eivät varmista kummankaan instituution rahoituksen riittävyyttä.

Perustuslakiongelmia

Rautalammin kunta katsoo, että perustuslain 121 § antaa maakunta- ja sote-uudistuksessa omaisuuden suojaa kuntien omistamille sote-kiinteistöille ja niiden mahdolliselle alihinnoittelulle tai tulevaisuudessa tilojen käyttämättömyydelle.

– Toinen perustuslaillinen ongelma on se, miten voidaan julkisia hallinto- ja viranomaistehtäviä antaa oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti maakunnan toimesta maakunnan omistamalle sote-yhtiölle ja samanaikaisesti yksityiselle yritykselle ja kolmannen sektorin yritykselle siten, että viranomaisen riippumattomuus ja puolueettomuus eivät vaarannu.

Eriarvoistuva kuntakenttä

Rautalampi kritisoi lisäksi maakuntatason valmistelua, sillä sen mielestä Pohjois-Savossa sote- ja maakuntavalmistelussa kunnat eivät ole olleet yhdenvertaisessa, oikeudenmukaisessa ja tasapuolisessa asemassa toisiinsa nähden, vaikka kunnilla on voimassa olevien lakisäännösten mukaan edelleen järjestämis- ja tuottamisvastuu kuntalaisten sote-palveluista.

– Kysymyksessä on ollut merkittävä valmisteluun liittyvä demokratiavaje. Rautalammin kunta katsoo, että 311 kunnan sosiaalitointa ei tulisi integroida maakunta- ja terveydenhuoltouudistukseen ennen vuotta 2022. Paras ratkaisu on, että kuntien sosiaalitointa ei liitetä ollenkaan maakunta- ja terveydenhuolto uudistukseen.

 

« Uutishuone