Rautalammille yrittäjyyskasvatusstrategia

5.12.2016 — 09:31

Rautalammin kunnanhallitus esittää valtuustolle, että opettajien, yritys- ja elinkeinopuolen sekä hallinnon edustajien sekä yrittäjäjärjestön ja oppilaiden laatima yrittäjyyskasvatusstrategia 2016-2019 hyväksytään. Kunnanhallitus esittää samalla, että konkreettisten toimenpiteiden vastuuhenkilöiksi nimetään myös nuoria.

Yrittäjyyskasvatusstrategian tavoitteena vuoteen 2019 on mm. nuorten vahvuuksien esiin nostaminen, säännöllistää oppijoiden ja yrittäjien yhteistyöprojektit, saada yrittäjäkasvatus näkymään koulujen vuosisuunnitelmissa ja käytännön työssä, luoda toimivia malleja oppijoiden omissa projekteissa eri luokka-asteilla ja rakentaa nuorten mikroyritysalusta 4H-yrittäjyyden pohjalle.

Kunnanhallitus edellyttää, että opetussuunnitelmassa otetaan huomioon mainitut yrittävyyskasvatusstrategian tavoitteet, joihin kuuluu myös kuntaorganisaation moninaisuuden hyödyntäminen yrittäjäkasvatuksen tukemisessa. -jh

« Uutishuone