Rautalammilla säilyy kaksi äänestysaluetta

14.3.2017 — 14:38

Rautalammilla säilyy edelleen kaksi äänestysaluetta eli Kirkonkylä ja Kerkonkoski. Kunnanhallitus keskusteli asiasta, mutta päätti, että Rautalammilla, toisin kuin esimerkiksi Suonenjoella, ei siirrytä yhteen äänestysalueeseen asukasmäärän ja matkojen pituuden vuoksi.

Vaalilain 8 pykälän mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueiden pinta-alasta taikka asukasmäärästä ei vaalilaissa ole tarkempia määräyksiä. Äänestysalueista päättää kunnanvaltuusto. -jh

« Uutishuone