Rakennustarkastajien yhteistyölle jatkoa

9.11.2016 — 10:19

Rautalammin kunnanhallitus esittää Konneveden kunnalle, että kuntien rakennustarkastajien yhteistyötä jatketaan vuoden 2017 alusta vuoden 2018 loppuun. Esityksen mukaan rakennusvalvonta tekisi vuosittain työohjelman, jossa sovitaan yhteistyön yksityiskohdat ja kunnanhallituksille toimitetaan kunkin vuoden lopussa raportti toiminnasta ja sen kuluista.

Rautalammin ja Konneveden kunnat sopivat rakennustarkastajayhteistyöstä molempien kunnanhallitusten tekemällä sopimuksella määräaikaisesti vuoden 2016 ajan. Kuntien tekniset johtajat ja rakennustarkastajat ovat kokouksessaan käyneet läpi rakennustarkastajien yhteistyön sujumisen ja todenneet sen toimineen sopimuksen mukaisesti ja siten, että se ei ole aiheuttanut kummallekaan kunnalle ylimääräisiä kustannuksia. Myös jatkossa tavoitteena on se, että kunnille ei synny ylimääräisiä kuluja. -jh

« Uutishuone