Pelastustoimen voimavarat säilytettävä maaseutukunnissa

9.11.2016 — 11:36

Rautalammin kunnanhallitus korostaa, että maakuntauudistuksen yhteyteen kaavaillun pelastutoimen muutokset eivät saa vaarantaa maaseutukuntien turvallisuutta. Vuoden 2019 alusta voimaan tulevan maakuntauudistuksen yhteydessä pelastustoimen järjestämisvastuu ehdotetaan säädettäväksi viiden maakunnan tehtäväksi.

Rautalammin kunnan mielestä uudistuksen lainsäädännössä on turvattavat pelastuslaitosten mahdollisuus toimia jatkossa ensihoitopalveluiden tuottajana myös pienissä kunnissa ja syrjäseuduilla. Palveluiden laatu pitää taata, ensihoitopalvelut (ambulanssi) satunnaisesti tai vuoropäivinä ei riitä. Yksityiselle ambulanssitoiminalle tulee taata toimintamahdollisuudet myös Pohjois-Savossa.

Samalla kunnanhallitus toteaa, että voimavarojen käytön tehostaminen ei saa johtaa ”itsepalveluun” maaseutukunnissa ja syrjäseuduilla. Kuntien, maakuntien ja pelastustoimen yhteistyön pitää jatkua ja kehittyä siten, että kuntien palvelut ovat kattavia ja häiriöttömiä. Myöskään vapaapalokuntien toimintaa ja tehtäviä tämä uudistus ei saa vaarantaa! -jh

« Uutishuone

Chatbot