Lisätakseille ei tarvetta

17.8.2016 — 11:05

Kunnanhallituksen mielestä Rautalammilla ei ole tarvetta lisätä taksilupia. Tällä hetkellä alueella on henkilöautolupia 11 ja esteettömiä lupia kaksi.
Kunnanhallitus ilmoitti kantansa Pohjois-Savon ELY-keskukselle, joka on käynnistänyt valmistelun taksilupien enimmäismääriä koskevan päätöksen laatimiseksi vuodelle 2017. Taksiliikennelain mukaan ELY-keskuksen tulee vahvistaa kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät vuosittain.
Myös taksiliikenteen laadun valvonta kuuluu ELY-keskuksille. Taksiliikennettä harjoitettaessa on noudatettava laissa säädettyjä laatuvaatimuksia, joiden mukaan mm. liikenteeseen käytettävän auton on oltava kunnoltaan ja varustukseltaan asianmukainen, kuljettajan tulee käyttäytyä kohteliaasti, ottaa asiakkaan erityiset tarpeet huomioon ja tarvittaessa tarjota apua sekä noudattaa vaitiolovelvollisuutta asiakkaan yksityisyyden turvaamiseksi. Kunnat puolestaan valvovat, että kuntien ostama liikenne hoidetaan sopimusehtojen mukaisesti. –jh

« Uutishuone