Lautamiehiä ei vähennetä

16.2.2017 — 10:02

Rautalammin kunta yhtyy lausuntonaan Pohjois-Savon käräjäoikeuden esitykseen, että lautamiesten määrä pidetään samana kuin edellisenä kerralla, joten lautamiesten määrää ei vähennetä. Näin ollen  Rautalammilta ehdotetaan valittavaksi kaksi uutta lautamiestä.

Pohjois-Savon käräjäoikeus on katsonut, ettei valittavien lautamiesten määrää ole järkevää vähentää nykyisestä, sillä nykyjärjestelmässä lautamiesistunnot ovat entistä useammin monipäiväisiä ja niihin tuleminen edellyttää mahdollisuutta irrottautua pitkäksikin ajaksi ansiotyöstä.

Esteellisyydet ja muut esteet, joita lautamiehillä on, edellyttävät, että käytettävissä olevat lautamiehiä on riittävän paljon. Lautamiesten määrän vähentäminen myöskin vaikeuttaisi käräjäoikeuden mielestä tasapuolisuuden toteuttamista, mikäli lautamiehet eivät voisi tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa. -jh

« Uutishuone