Ympäristölautakunnan kokouspöytäkirja 3.2.2016

Osasto: Ympäristölautakunta

Kokouspäivä: 3.2.2016

Esityslista:

  • Ympäristölautakunnan kokousajasta ja koolle kutsumisesta
  • Pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen
  • Teknisen johtajan ja rakennustarkastajan vastaanottoajat vuonna 2016
  • Ympäristölautakunnan tositteiden hyväksyjät
  • Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle: Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös Euro Granit Oy:n ympäristöluvasta (56/2015/1)
  • Lausunnot sähkökaapelien asentamisesta Liimattalansalmeen
  • Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee Rauta-lammin kylässä sijaitsevaa Honkasaari-tilaa RN:o 17:38
  • Rautalammin kunnan ympäristönsuojelumääräysten käsittely
  • Lausunnot sähkökaapelien sijoittamisesta Tallivirran ali
  • Tiedoksiannot

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat