Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja 31.8.2017

Osasto: Tekninen lautakunta

Kokouspäivä: 31.8.2017

Esityslista:

  • Tiedoksiannot
  • Turkkilantien sijainnin korjaaminen
  • Kunnanviraston varavoimatyöt
  • Kirjaston muutostyö/ Itsepalvelukirjasto
  • Teknisen lautakunnan rakennuttamisjaoston valinta/ varapuheenjohtaja
  • Teknisen lautakunnan metsäjaoston valinta/varapuheenjohtaja
  • Teknisen lautakunnan tiejaoston valinta/varapuheenjohtaja
  • Lausunto Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2018 talousarvio-ehdotukseen
  • Vuoden 2017 talousarvion investointiosan määrärahojen käyttö
  • Teknisen osaston työllistämiskatsaus

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat