Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja 28.1.2016

Osasto: Tekninen lautakunta

Kokouspäivä: 28.1.2016

Esityslista:

 • Viranhaltijapäätökset
 • Tiedoksiannot
 • Teknisen lautakunnan kokousten koolle kutsuminen
 • Pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen
 • Teknisen lautakunnan tositteiden hyväksyjät
 • Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2016
 • Aloite arboretumin tilan kohentamiseksi
 • Kuopion seudun liikennestrategiaryhmän hyväksymän seudullisen aiesopimuksen käsittely kunnissa
 • Kaavatien rakentaminen Toholahden teollisuusalueelle. Kaavatie-suunnitelman nähtäville asettaminen 
 • Kaavatien rakentaminen Toholahden teollisuusalueelle. Koneurakointitarjouksen hyväksyminen
 • Vesihuollon toiminta-alueen muutos: Pakarila-Koipiniemen vesihuoltoalueen jätevesihuollon järjestäminen
 • Hyvityspyyntö vesilaskusta. Vesilaitoksen hyvitysperusteet.
 • Raportti Kerkonkosken jätevedenpuhdistamon lopettamis- ja purkutöistä

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat