Sivistyslautakunnan kokouspöytäkirja 15.4.2015

Osasto: Sivistyslautakunta

Kokouspäivä: 15.4.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Sivistysosaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013
 • Peruskoulujen ja lukion tuntikehys
 • Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat
 • Perusopetuksen lauantaityöpäivän vaihto lv 2015-2016
 • Liikuntatoimen avustusmäärärahojen jako
 • Nuorisotoimen avustusmäärärahojen jako
 • Kulttuuritoimen avustusmäärärahojen jako
 • Virkojen ilmoittaminen haettavaksi
 • Eron myöntäminen / Elli Ruotsalainen
 • Päiväkodinjohtajan nimikkeen muuttaminen vastaavaksi lastentarhanopettajaksi
 • Vastaavan lastentarhanopettajan viran täyttöluvan hakeminen 

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat