Perusturvalautakunnan pöytäkirja 15.12.2015

Osasto: Perusturvalautakunta

Kokouspäivä: 15.12.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kotihoidon-, päivätoiminnan-, tehostetun palveluasumisen- ja lapsi-perheiden kotipalvelun perusteet
 • Perusturvalautakunnan soveltamisohjeet toimeentulotuesta
 • Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2016
 • Perusturvan valmiussuunnitelma
 • Ilmoitusasiat
 • Viranhaltijoiden pöytäkirjat
 • Salassa pidettävät:
 • Oikaisuvaatimus perusturvalautakunnalle/xxxxxxxxxxxxxxx/salassa pidettävä
 • Oikaisuvaatimus/xxxxxxxxxxxxx/salassa pidettävä
 • Itä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntö xxxxxxxxxxxxxx kantelukirjeen johdosta/salassa pidettävä

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat

Chatbot