Perusturvalautakunnan esityslista

Osasto: Perusturvalautakunta

Kokouspäivä: 26.4.2017

Esityslista:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajat
Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta
Sosiaalihuoltolain mukaisten asunnonmuutostöiden avustusten myöntämisperusteet 1.5.2017 alkaen
Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien yksilöllisten kulje-tuspalveluiden myöntämisperusteet 1.5.2017 alkaen
Kokkatoiminnan auto
Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän raportin perusteella laaditut toimenpide-ehdotukset
Kesäkuun kokouksen siirtäminen
Ilmoitusasiat
Viranhaltijoiden pöytäkirjat

 

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat

Chatbot