Kunnanvaltuuston pöytäkirja 12.6.2017

Osasto: Kunnanvaltuusto

Kokouspäivä: 12.6.2017

Esityslista:

Kokouksen avaus
Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Valtuuston kokoontuminen ja kokouksista ilmoittaminen
Valtuuston vaalilautakunnan vaali
Valtuuston puheenjohtajien vaali
Kunnanhallituksen jäsenten vaali
Tarkastuslautakunnan vaali
Keskusvaalilautakunnan vaali
Perusturvalautakunnan vaali
Teknisen lautakunnan vaali
Ympäristölautakunnan vaali
Sivistyslautakunnan vaali
Käräjäoikeuden lautamiesten vaali
Jäsenen vaali Pohjois-Savon poliisilaitoksen neuvottelukuntaan
Jäsenten valinta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon
Jäsen valinta Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon
Jäsenen valinta Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuustoon
Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäkokousedustajien valinta
Kunnan edustajien valinta Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokouksiin
Maanjakotoimitusten uskottujen miesten vaali
Ympäristöterveyslautakunnan jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen valinta
Maaseutulautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta
Edustajan nimeäminen Pohjois-Savon liiton kuntien edustajainkokoukseen
Kerkonjoen koulun peruskorjaus/rakennusurakoitsijan valinta
Kerkonjoen koulun peruskorjaus/LV-urakoitsijan valinta
Kerkonjoen koulun peruskorjaus/IV-urakoitsijan valinta
Kerkonjoen koulun peruskorjaus/sähkötyöurakoitsijan valinta
Kerkonjon koulun peruskorjaus/rakennusautomaatiourakoitsijan valinta
Ilmoitusasiat

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat