Kunnanhallituksen pöytäkirja 6.10.2014

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 6.10.2014

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Yrityskylä Itä-Suomen tulevaisuus –hanke 2015-2018
 • Vuosikausia heikkokuntoisen Saikarintien peruskorjaus Rautalammin Vaajasalmen ja Tervon välillä on tehtävä kiireellisenä
 • Esitys tuulivoimaosayleiskaavan laatimisesta Tervalamminvuoren alueelle
 • Uuden kehitysyhtiön perustaminen Pohjois-Savon länsiosaan
 • Pelastuslaitoksen tilavuokrat 2015
 • Kunnan edustajien valinta eri yhtiöiden ja yhdistyksien yhtiö- ja vuo-sikokouksiin Katarina Kiviluoto-Pakarisen tilalle
 • Sopimus sosiaali- ja potilasasiamiespalvelujen järjestämisestä
 • Kiinteistö Oy Oikarilan teollisuushallien ennakkokompensaatio vuok-rausalijäämästä 1.7.-31.12.2014
 • Toholahdentien korjauksen aloituslupapyyntö
 • Istekki Oy:n hallinnoimaan maakunnalliseen arkistoprojektiin osallistuminen
 • Sosiaaliasiamiehen selvitys vuosilta 2013-2014
 • Rautalammin Kehitys Oy:n tekemät rahoituspäätökset
 • Ilmoitusasiat
 • Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
 • Kuntien ja kaupunkien erikoissairaanhoidon, perusterveydenhoidon ja sosiaalitoimen sekä vammaispalvelujen järjestämis- ja tuottamis-suunnitelmat Pohjois-Savossa
 • Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toimintastrategialuonnos sekä talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017
 • Lukiolaisten koulumatkat Rautalammin kunnan alueella
 • Koulunkäynninohjaajan palkkaaminen Kerkonjoen koululle
 • Uinninvalvojan osa-aikainen tehtävä
 • Valtuustoaloitteet
 • Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n taloudellisen tilan tervehdyttäminen
 • Rautalammin kunnan uuden visuaalisen ilmeen suunnittelu
 • Rautalammin terveyskeskuksen korjaus ja lasten neuvolatilojen väis-tötilat sekä lääkäri-hoitaja työpari
 • Maa-alueen myynti Drom ry:lle
 • Rautalammin kunnan lausunto sote-järjestämislakiluonnoksesta

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat