Kunnanhallituksen pöytäkirja 5.10.2016

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 5.10.2016

Esityslista:

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Etelä-Konneveden kansallispuiston vesistömatkailun mahdollistami-nen –hanke
Rakennusoikeuksien ostaminen Tiitilänkylän jakokunnalta
Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat
Teollisuustilan hankkiminen pienyritystoimintaa varten
Koeajan päättyminen, ma. työnsuunnittelija Marjo Hartikainen
Kuntalain ja kilpailulain muutokset edellyttävät kuntakonsernissa yhtiöittämistä tai uudelleen järjestelyjä
Lausunto sote-maakuntauudistusesityksestä ja siihen liittyvästä laki-luonnoskokoelmasta
Rautalammin ratsastuskeskus
Rautalammin ja Konneveden luontomatkailun kehittämishanke – Kiehtova maaseutu
Ruokaelämyksiä yritysryhmähankesuunnitelma
Kunnanjohtajan vuosiloma
Vuoden 2015 arviointikertomus, selvitys kertomuksessa esitetyistä havainnoista
Neuvottelu Suomen Terveystalo Oy:n edustajien kanssa
Vaihtoehtoiset selvitykset sairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluiden mahdollisesta järjestämisestä ja säilyttä-misestä Rautalammin mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen 1.1.2019

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat