Kunnanhallituksen pöytäkirja 29.2.2016

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 29.2.2016

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Rautalammin kunnan sivistysosaston osastopäällikön ja lukion rehtorin viransijaisuus 29.3.-31.12.2016
 • Kutsuntalautakunnan jäsenten ja kutsuntalääkärin nimeäminen vuodelle 2016
 • Kunnanhallituksen pöytäkirjan nähtävilläpito
 • Perusturvan hallinnassa olevien palvelu- ym. asuntojen vuokrat
 • Kunnan vastuuhenkilön nimeäminen Rautalammin seurakunnan kaavamuutosta varten Koski RN:o 17:29 tilalla
 • Metsäorsjoen RN:o 53:2 tilan asemakaava
 • Tuulivoimakaavoituksen aikataulu ja eteneminen
 • Hännilän ranta-asemakaava
 • Kierinniemen ranta-asemakaava
 • Vastineiden antaminen maanomistajille Etelä-Konneveden ran-tayleiskaavan uusimisen yhteydessä
 • Työtä osuuskunnassa –hanke Rautalammilla ja Suonenjoella
 • Ilmoitusasiat
 • Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
 • Rautalammin työterveyshuollon järjestämisen tulevaisuus
 • Rautalammin emäpitäjän kansallispuku miehille ja naisille
 • Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi 2017
 • Palvelutietovarannon käyttöönoton yhteyshenkilön nimeäminen
 • Kunnan alustava tilinpäätös 2015
 • Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n alustava tilinpäätös 2015
 • Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän alustava tilinpäätös 2015
 • Kehitysyhtiö Savogrow Oy:n alustava tilinpäätös 10.12.2014-31.12. 2015

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat