Kunnanhallituksen pöytäkirja 29.12.2015

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 29.12.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Hallintojohtajan virkaan haastateltavat
 • Kuntien ei tarvitse ilmoittaa etuosto-oikeuden käyttämättä jättämi-sestä
 • Sääntötyöryhmän jatkoaika
 • Sivistysosaston osastopäällikkö-rehtorin vuorotteluvapaa
 • Sivistysosaston osastopäällikkö-rehtorin viransijainen ja tehtäväjär-jestelyt vuorotteluvapaajakson aikana 29.3.-31.12.2016
 • Valokuituverkon rakentamisen jatkaminen Rautalammilla 2016-2017
 • Kunnan metsien hoito vuonna 2016 Oikarilan, Pärsnämäen ja Kettu-kankaan tiloilla
 • Rautalammin Kiviniemen scandium, zirkoni ja ytrium –esiintymiä koskeva tilanne 2015
 • Ympäristönsuojelumääräysluonnoksen tarkistaminen lainsäädännön muutosten jälkeen ja pohjavesien suojelusuunnitelmaluonnoksessa olevien peltoalueiden määritteleminen
 • Työllisyysasioiden organisointi 1.1.2016
 • Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimeenpanin valvonta kunnassa
 • Rautalammin kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen
 • Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat
 • Työterveyshuollon tuottamiseen tehdyn sopimuksen irtisanominen

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat

Chatbot