Kunnanhallituksen pöytäkirja 28.9.2015

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 28.9.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Savonjoen alueen toimimattomat puhelin- ja tietoliikenneyhteydet Rautalammilla
 • Teknisen osaston kanslistin toimen täyttäminen
 • Perusturvaosaston toimistosihteerin toimen täyttäminen
 • Hallintojohtajan eronpyyntö virasta 30.11.2015 alkaen
 • Hallintojohtajan viran täyttäminen
 • Rautalammin kunnan esityksiä hallitusohjelman kokeilutoimintaan liittyen otettavaksi huomioon eri toiminta- ja tehtäväkokonaisuuksis-sa
 • Rautalammin kunnan lausunto ns. kunta- ja palvelurakenneuudistuk-sesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta anne-tun lain muuttamisesta
 • Pakolaiskoordinaattorin ja pakolaisohjaajan määräaikaisten toimien perustaminen
 • Yhteenveto valtuustoseminaarin tuloksista 31.8.-1.9.2015 strategista talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelua varten
 • Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän osakaskokous
 • Ilmoitusasiat
 • Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
 • Kunnan henkilöstön pikkujoulut tai vastaava
 • Rautalammin kunnan ja Savogrow:n välisen palvelusopimuksen hy-väksyminen
 • Gramex ry:n ja Rautalammin kunnan välisen esityskorvaussopimuksen hyväksyminen
 • Lausunnon antaminen Tervon ympäristöterveystoimen talousarvio-esityksestä 2016
 • Fysioterapeutin toimen täyttölupahakemus
 • Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat
 • Talousarviovertailu 1.1.-31.8.2015
 • Talousarviolainan ottaminen

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat