Kunnanhallituksen pöytäkirja 26.1.2015

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 26.1.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Lukion peruskorjauksen ja laajennuksen valtionavustus
 • Muistomerkin ja opastaulun sijoittaminen kantatien 69 levähdysalueelle
 • Vuosia 2016 ja 2017 koskevien kuntien yhdistymisesitysten toimittaminen
 • Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen
 • Teknisen johtaja sijaisuus 26.12.2015 saakka
 • Perussopimuksen valmistelun käynnistäminen maahanmuuttajien ottamiseksi
 • Rautalammin Taksit ry:n kysely Rautalammin kunnan sosiaali- ja vammaispalvelulain mukaisista kilpailutuksista
 • Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 21.1.2015/147/1889/1/13
 • Sisä-Savon luonnonystävät ry:n valitukseen koskien Hankavesi- Kalajanjärvi ympäristön rantaosayleiskaavaa
 • Sähköenergian saannin turvaaminen tulevaisuudessa poikkeusoloissa Rautalammilla
 • Geologisen tutkimuskeskuksen rakennuskivituotantoa ja arvokkaiden maa-alueiden kaavoitusta edistävä hanke
 • Toholahden teollisuusalueen kaukolämpöselvitys
 • Itä-Suomen liikennestrategian päivittäminen
 • Esityksiä sotilasansiomitalien myöntämiseksi
 • Eron myöntäminen luottamustoimista Tero Räsäselle
 • Posa 2015 kriisijohtamiskoulutus 22.4.2015 Rautalammilla
 • Kantatie 69 valaistus ja paikallistie 543 alkuosan valaiseminen Rautalammin keskustaajamassa
 • Kunnanvaltuuston 28.10, 8.12. ja 16.12.2014 päätösten täytäntöönpano
 • Rautalammin kunnan sähkönhankinnan kilpailuttaminen
 • Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
 • Ilmoitusasiat
 • Pelastustoimen perussopimus ja kuntien maksuosuuden määräytyminen
 • Maakunnallinen tuulivoimakaavoitus ja kuntien tasapuolinen kohtelu Pohjois-Savossa
 • Takaajan suostumus lyhennysvapaasta vuodesta 2015
 • Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat