Kunnanhallituksen pöytäkirja 17.8.2015

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 17.8.2015

Esityslista:

 •  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Määräalan kaupan purkaminen / Kiinteistö Oy Oikarilan Teollisuus-hallit
 • Lausunnon antaminen Pohjois-Savon pelastustoimen yhteistoiminta-sopimuksen uusimisesta
 • Lausunnon antaminen Pohjois-Savon pelastuslaitoksen 2016 talous-arvioehdotukseen
 • Kauppakirjan hyväksyminen teollisuushallitontista
 • Maanvuokrasopimuksen hyväksyminen
 • Kauppakirjan hyväksyminen / Aoy Rautalammin Lassilanpolku
 • Ilmoitusasiat
 • Kotouttamisjaoston tehtävät ja jäsenet
 • Rautalammin kunnan kärkihankkeet 2016-2017
 • Runkovesijohtojen ja –viemäreiden rakentaminen vesihuoltosuunni-telman mukaan
 • Pakolaisten vastaanottamiseen liittyvä hanke 2015-2018
 • Kunnanhallituksen ja –valtuuston loppuvuoden kokousaikataulu
 • Kunnan saatavat
   

 

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat