Kunnanhallituksen pöytäkirja 13.6.2016

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 13.6.2016

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Kirkonkylän torialue
 • Siistijän työsuhteen vakinaistaminen
 • Lupa kiinteistönhoitajan toimen auki julistamiseen
 • Esitys oppisopimuskoulutuksesta kiinteistönhoitoon
 • Varhaiskasvatuksen toimien muuttaminen toistaiseksi voimassaole-viksi
 • Sivistysosaston täyttämättömän koulunkäynninohjaajan toimen täyt-täminen
 • Matti Lohen koulun oppisopimuskoulutuksessa olevan määräaikai-sen koulunkäynninohjaajan työsuhteen jatkaminen
 • Matti Lohen koulun määräaikaisen henkilökohtaisen koulunkäyntiavustajan palkkaaminen
 • Sivistystoimen koulunkäynninohjaajan toimien perustaminen
 • Ilmoitusasiat
 • Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
 • Työtä osuuskunnasta hankkeen projektipäällikön palkkaaminen
 • Työtä osuuskunnasta hankkeen ohjaajan palkkaaminen
 • Matkailuinfo
 • Kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen kehityskeskustelu
 • Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän tilanne
 • Työterveyshuollon järjestäminen Rautalammilla tulevaisuudessa
 • Valokuituverkon laajentaminen ja rakentaminen Rautalammilla 2016-2017
 • EU-hankkeet ja projektit
 • Vuokra-asuntojen rakentamisen käynnistäminen 2016
 • Tuulivoimala ja lähialueen yleiskaavoituksen käynnistäminen
 • Vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2020 laadintaohjeet

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat

Chatbot