Kunnanhallituksen pöytäkirja 1.6.2015

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 1.6.2015

Esityslista:

 • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 • Pöytäkirjan tarkastajat
 • Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • Sonkari-Kiesimä rantaosayleiskaavan muutos tilan Hujansaari (686-406-3-100) osalta
 • Hännilän ranta-asemakaava
 • Lausunto Kivisalmen ranta-asemakaavasta
 • Maanvuokrasopimuksen purkaminen / Rautalammin Moottorivenekerho
 • Täyttöluvan hakeminen vapaa-ajansihteerin opintovapaan ajaksi
 • Vapaa-ajan asukastoimikunta VASTAn pöytäkirja
 • Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös valituksiin koskien Euro Granit Oy:n maa-ainesten ottamislupaa
 • Lausunnon antaminen Euro Granit Oy:n rakennuskiven louhintaa ja sivukivien varastointia koskevaan ympäristölupahakemukseen
 • Maanteiden tilapäinen sulkeminen Neste Oil Ralli 2015 –nopeus- kilpailun vuoksi
 • Lausunto esitykseen Kelan vakuutuspiirien yhdistymisestä
 • Ilmoitusasiat
 • Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
 • Master Plan –suunnitelman hyväksyminen
 • Rivitalohankkeen toteutus Lassilanrannan alueelle
 • Kiintiöpakolaisten vastaanottaminen Rautalammille
 • Rautalammin terveyskeskuksen peruskorjauksen valmistuminen 1.6. 2015
 • Suomen Terveystalo Oy:n esitys yhteistyöstä

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat

Chatbot