Kunnanhallituksen pöytäkirja 7.5.2018 7/2018

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 7.5.2018

Esityslista:

Yritysvaikutusten arvioinnin käyttöönotto

Jäsenten valinta Savogrow Oy:n hallitukseen

Asianhallintajärjestelmän hankinta

Kunnanvaltuuston kokousten 27.3. ja 24.4. täytäntöönpano

Maaseutumatkailuyrittäjien seminaari 2020

VASTAn tunnustus

Kunnan vuokra-asuntojen kunnossapitosuunnitelman teettäminen

Pro Ysitien hallituksen ehdokkaiden nimeäminen

Ilmoitusasiat

Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat

Kuljetuspalvelusopimuksessa olevan option käyttäminen

Takauksen myöntäminen Virrankylän yksityistien perusparannukseen

Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen haastatteluryhmään

Kulttuuri-viestintäkoordinaattorin valinta

LIITE 1 Yritysvaikutusten arviointilomake

LIITTEET 5-8,10-12 Takauksen myöntäminen Virrankylän yksityistielle

Valitusosoitus

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat