Kunnanhallituksen pöytäkirja 12.4.2017

Osasto: Kunnanhallitus

Kokouspäivä: 12.4.2017

Esityslista:

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Teknisen johtajan viran vastaanottaminen 10.4.2017
Työnsuunnittelijan toimi
Rakennustarkastaja-kunnanrakennusmestarin virka
Ilmoitusasiat
Suunnittelijan/projektipäällikön määräaikainen tehtävä
Hallintovaliokunnan kirjallinen asiantuntijalausuntopyyntö hallituk-sen esityksestä: HE 15/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan viran täyttölupa-anomus 1.8. 2017 lukien

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat