Elinvoimalautakunnan pöytäkirja 1/2018 (10.01.2018)

Osasto: Elinvoimalautakunta

Kokouspäivä: 10.1.2018

Esityslista:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Elinvoimalautakunnan kokoukset vuonna 2018
Elinvoimalautakunnan kokousten koolle kutsuminen ja siirtyminen käyttämään sähköisiä kokousasiakirjoja
Elinvoimalautakunnan laskujen hyväksyjät
Elinkeinoasiamiehen ajankohtaiskatsaus
Maaseutuasiamiehen ajankohtaiskatsaus
Elinvoimaohjelman 2018-2025 valmistelutilanne
Myönnetyt uuden yrityksen perustamistuet 2017 ja kannustintuet vuodelle 2018

Lataa pöytäkirja

« Pöytäkirjat