Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta

Tekninen toimi

Jätehuoltoselvitys, joka toimitetaan rakentamista ja purkamista koskevan lupahakemuksen tai ilmoituksen liitteenä.

Lataa

« Lomakkeet

Chatbot