Hakemus: suunnittelutarveratkaisu tai poikkeaminen

Tekninen toimi

Lomake, jolla haetaan suunnittelutarveratkaisua (MRL 137 §) tai poikkeamispäätöstä (MRL 171-174 §).

Lataa

« Lomakkeet