Tiedote koskien Matti Lohen koulun liikuntasalin tilannetta

5.2.2019 — 16:00

Tämä tiedote koskee Matti Lohen koulun liikuntasalia, jonka sisäilmassa on aiemmin havaittu puutteita. Tammikuussa 2019 tehdyn katselmuksen pohjalta annettujen asiantuntijalausuntojen mukaan salin käyttöä on mahdollista jatkaa peruskorjauksen rakennusvaiheen käynnistymiseen eli huhtikuuhun saakka. Mikäli henkilöllä ilmenee liikuntasalissa oireita, tulee tilassa oleskelua välttää.

Salin täydellisen peruskorjauksen valmistelu on käynnistetty loppuvuodesta 2018 ja itse peruskorjaus tulee valmistumaan vuoden 2020 alussa. Varsinaisten rakennustöiden on määrä alkaa huhtikuussa 2019.

Nykytilanne & toimenpiteet

Aiemmin Matti Lohen koulun liikuntasalissa tehdyissä tutkimuksissa on salin rakenteista löytynyt mikrobivaurioita, jotka ovat aiheuttaneet puutteita salin sisäilmaan. Ensitoimenpiteinä salin saumakohtia on tiivistetty tiivisteellä sekä eristysteipillä ja takaseinään on lisätty imuri, joka tukee tilan alipaineistamista ympäröiviin tiloihin nähden. Salista on myös poistettu mm. suuret pölyä keräävät väliverhot. Samalla aloitettiin salin täydellisen peruskorjauksen valmistelu. Peruskorjauksen on määrä valmistua vuoden 2020 alussa.

Tammikuussa 2019 liikuntasalissa järjestettiin katselmus, jossa Rautalammin kunnan ja Matti Lohen koulun edustajien lisäksi paikalla olivat ympäristöterveyspalveluiden asiantuntijat.

Ympäristöterveysviranomaisen laatimassa muistiossa (vastaanotettu 4.2.2019) todetaan, että salin käyttöä voidaan jatkaa peruskorjauksen alkamiseen saakka, mikäli väliaikaisilla korjauksilla saavutetut olosuhteet säilyvät nykyisellä tasolla.

Mikäli henkilön oireilu liikuntasalissa jatkuu väliaikaisista korjauksista huolimatta, tulee kyseisen henkilön välttää tilassa oleskelua. Edellinen katselmus on tehty syyskuussa 2018 ja tilanteen ei katsota muuttuneen sen jälkeen.

Salin tilanteen vaikutus Matti Lohen koulun toimintaan

Liikuntasalin käyttö koulun toiminnassa on minimoitu mahdollisuuksien mukaan. Ulkoliikuntaa on lisätty ja sisäliikuntaa on tehty sovelletusti joko Lukion salissa tai koulun muissa tiloissa. Salia on käytetty huonolla säällä ja tilanteissa, missä se on katsottu opetuksen kannalta välttämättömäksi. Osa luokista ei käytä salia ollenkaan.

Liikuntasalissa oireilleet oppilaat eivät käytä salia ja koulu on varautunut järjestämään oireileville oppilailla korvaavaa opetusta muissa tiloissa. Lisäksi oireilleet oppilaat ohjataan kouluterveydenhuoltoon.

Liikuntasalin peruskorjauksesta

Matti Lohen koulun liikuntasaliin tehdään täydellinen peruskorjaus. Tekninen johtaja Antti Tuppura kertoo käytännössä tämän tarkoittavan sitä, että vain salin kantava runko jää pystyyn ja kaikki muu uusitaan. Liikuntasalin alapohja, ulkoseinät ja yläpohja peruskorjataan. Korjauksessa koko alapohjarakenne, puurakenteisten ulkoseinien rakenne ja yläpohjan rakenne peruskorjataan ja/tai muutetaan. Liikuntasalin lisäksi urakkaan kuuluu liikuntasalin varastot sekä tekniikan osalta muutostöitä joudutaan tekemään sekä koulun että uimahallin puolella. Myös salin esiintymislavan lavatekniikka on tarkoitus uudistaa.Hankkeen alustava kustannusarvio on noin 600 000€.

Tällä hetkellä meneillään on vaihe, jossa urakoitsijoilta odotetaan tarjouksia. Tarjouskilpailu päättyy 5.3.2019, jonka jälkeen urakoitsijat valitaan. Varsinaiset rakennustyöt on tarkoitus aloittaa huhtikuussa 2019 ja peruskorjauksen on määrä valmistua alkuvuodesta 2020. Liikuntasali on poissa käytössä koko peruskorjauksen ajan. Lisätietoa liikuntasalin peruskorjauksesta ja sen etenemisestä voi lukea osoitteesta: http://www.rautalampi.fi/projektit/liikuntasalin-peruskorjaus

Iltakäyttäjien tiedottaminen

Palautteen perusteella iltakäyttäjien informointi tilanteesta on ollut puutteellista, erityisesti liikuntasalin yhteydessä tehtävän tiedottamisen osalta.  Jatkossa salia koskevat tiedotteet tullaan tuomaan esille myös salin ilmoitustaululle.

Kaikilla salin käyttäjillä tulee olla riittävät tiedot, joiden pohjalta tehdä päätös salin käytöstä. Korostamme, että mikäli henkilöllä esiintyy oireilua tulee liikuntasalissa oleskelua välttää.

 

Lisätiedot

KOULUNKÄYNTIIN LIITTYVÄT ASIAT:
Terttu Salo, rehtori, Matti Lohen koulu
040 703 5598, terttu.salo@rautalampi.fi

TERVEYTEEN LIITTYVÄT ASIAT:
Krista Haataja, vs. ympäristöterveystarkastaja
044 7499 422, krista.haataja@tervo.fi

SALIN PERUSKORJAUKSEEN LIITTYVÄT ASIAT:
Antti Tuppura, tekninen johtaja, Rautalammin kunta
0400 784 570, antti.tuppura@rautalampi.fi

 

Kirjoitusta päivitetty 15.2.2019: Tehtyjä toimenpiteitä tarkennettu väliaikaisten ja peruskorjauksen toimenpiteiden osalta. Lisätty linkki projektin tiedotussivulle. Päivitetty lisätietoja antavat yhteystiedot.

« Uutishuone