Tiealueen puuston poisto

28.5.2021 — 13:13

Pohjois-Savon ELY-keskus suunnittelee kantatie 69:n perusparannusta välillä Kivisalmi-Toholahti noin 14,5 km matkalle.

Suunnitellussa parannushankkeessa mm. parannetaan tien kuivatusta kaivamalla ja perkaamalla sivuojia, minkä vuoksi tiealueella oleva puusto sekä vesakko pitää poistaa. Tiealueen raja on merkattu maastoon punaisilla kuitunauhoilla.

Työstä ei aiheudu liikenteelle suurempaa haittaa, mutta pyydämme varovaisuutta hakkuu- ja raivaustöiden aikana.

« Uutishuone