Sinilevätiedote

17.7.2020 — 14:33

Uimavedessä on havaittu hieman sinilevää.

Sinilevän eli syanobakteerien määrä vedessä voi vaihdella nopeasti. Syanobakteerit voivat tuottaa myrkyllisiä tai ärsyttäviä aineita veteen. Yli puolet syanobakteeriesiintymistä on myrkyllisiä. Ihmisten herkkyys saada oireita syanobakteereista vaihtelee paljon. Syanobakteeripitoinen vesi voi aiheuttaa uimareille allergisia iho-oireita, vatsavaivoja, nuhaa tai yleisoireita kuten kuumetta ja päänsärkyä.

  • Vältä uimista runsaiden syanobakteeriesiintymien aikana. Myös vähäinen esiintymä voi aiheuttaa oireita herkille uimareille.
  • Jos uit, käy uimisen jälkeen suihkussa.
  • Pidä lapset pois rannasta runsaiden syanobakteeriesiintymien aikana. Sinileväpitoisen veden joutuminen suuhun voi olla vaarallista.
  • Sinileväpitoista vettä ei tule käyttää myöskään eläinten juomavetenä tai löylyvetenä.

Uimaveden laatua valvoo Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut

Lisätietoja antavat ympäristöterveystarkastajat:

Sähköposti: ymparistoterveys@tervo.fi

Puhelin: 0447499424, 0447499420

Valtakunnallisen leväseurannan asiantuntijahavaintoja voi seurata osoitteessa www.jarviwiki.fi. Myös kuntalaiset voivat luoda tunnuksen palveluun ja lisätä omia havaintoja.

« Uutishuone