Rautalammin perhekeskusverkosto on lapsiperheitä varten

30.8.2021 — 15:03

`Koko kylä kasvattaa` -sanonta kuvaa hyvin, miksi ja miten perhekeskusverkosto toimii.  

  • Rautalammin lapsiperheiden palvelut toimivat joustavasti yhdessä ja perheet ovat aktiivisesti mukana asioiden käsittelyssä alusta lähtien 
  • Toimitaan ns. yhden luukun periaatteella eli palvelut on helppo löytää ja niihin on helppo tulla, työntekijä on valmis saattamaan asiakkaan tarvittavan palvelun piiriin 
  • Perhekeskusverkosto tarjoaa apua ja tukea lapsen ja perheen tilanteeseen juuri silloin, kun sitä tarvitaan.  

Joskus asioiden ratkaisuun voi riittää yksi keskustelu, joskus mukaan tarvitaan useampia ammattilaisia. Rautalammin alle kouluikäisten perhekeskusverkostoon kuuluvat äitiys- ja lastenneuvola, varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, lukio, nuorisotyö, perheneuvola, sosiaalityö, perhetyö, mielenterveysneuvola, avohuollon ohjaus, pakolaistyö, terveyspalvelut sekä järjestöjen ja seurakunnan lapsiperheille järjestämä toiminta. 

Tällä hetkellä alle kouluikäisille ja heidän perheilleen on varattu Yhdessä- aika parillisten viikkojen torstaina klo 14-15.30 (ent.perhekeskustiimi). Perhekeskusverkoston toimijoista tarvittavat henkilöt kutsutaan tuolloin koolle. Periaatteena on, että asiat pyritään ratkaisemaan lähellä, yhdessä perheen kanssa. Rautalammin Yhdessä -ajan toiminta on hyvä esimerkki nopean ja vaikuttavan avun saamisen mallista. https://www.rautalampi.fi/wp-content/uploads/2020/09/Perhekeskustiimi-info.pdf.  Joten aikoja kannattaa rohkeasti kysyä ja varata, mikäli jokin asia lapsen tai perheen asioissa mietityttää! 

Rautalammilla on otettu ja tullaan ottamaan käyttöön asiakaslähtöisiä toimintamalleja ja – menetelmiä. Toimiva perhe, Lapset puheeksi -menetelmä, Vahvuutta vanhemmuuteen ja eroryhmät jo toimivat. Esittelyt näistä löytyvät kunnan Palvelut lapsiperheille –nettisivuilta. Sivua kannattaa muutenkin seurata ja kysyä mm.alkavista ryhmistä.  

Kunnan nettisivuilta löytyy teemallisia blogikirjoituksia, tietoa perhekeskusverkoston kehittämisestä sekä erilaisista tapahtumista.   

Myös sähköinen Yhteydenottokanava lapsiperheille ja nuorille löytyy sivulta https://www.rautalampi.fi/kasvatus-ja-koulutus/palvelut-lapsiperheille/yhteydenottokanava-lapsiperheille-ja-nuorille/  

Tiedot perhekeskuksen palveluista ja niihin ohjautumisesta löytyvät kaikilta sen toimijoilta sekä kunnan nettisivuilta: https://www.rautalampi.fi/kasvatus-ja-koulutus/palvelut-lapsiperheille/.  

Lapsi voi hyvin, kun perhe voi hyvin ja arki toimii. 

Perhekeskusverkoston puolesta Jaana Jalkanen 

« Uutishuone

Chatbot