RAUTALAMMIN KUNTA TEKI TOISTAMISEEN YLIJÄÄMÄISEN TULOKSEN VUODELTA 2022

30.3.2023 — 14:25

Neljän vuoden talouden tasapainotustyö on tuottanut tulosta

Kunnassa on tehty talouden tasapainottamistyötä vuodesta 2019 saakka ja talouden tasapaino on saavutettu. Kaksi perättäistä positiivista vuotta kertovat, että suunta on oikea. Taloustilanteen kanssa tullaan toimeen, mutta tasapainoisen kuntatalouden rakentamisen on jatkuttava. Edessä olevat vuodet ovat monessa mielessä haastavia ja vaikeasti ennakoitavissa. Haasteisiin tulee vastata ennakkoluulottomasti: rakentaa rohkeasti uutta ja erilaista kuntaa. Uusi kuntastrategia onkin ”Rautaisen rohkea Rautalampi”.

Rautalammin kunta teki viime vuoden tapaan ylijäämäisen tuloksen. Maanantaina 27.3.2023 kunnanhallituksessa käsitelty tilinpäätös oli kunnan osalta 899.796 euroa ylijäämäinen ja kuntakonsernin osalta ylijäämäinen. Viime vuoden jälkeen kunnan taseessa on noin 7.2 miljoonaa ylijäämäpuskuria. Puskuri on erittäin tarpeellinen, koska jatkossa hyvinvointialue nappaa verotuloista puolet ja valtionosuudet ovat murto-osa entisestä.

Vuoden 2022 aikana kunnassa ei otettu uutta lainaa, mutta lainoja pystyttiin lyhentämään noin 2 miljoonaa euroa.  Lainakanta oli vuoden 2022 lopussa 10 922 miljoonaa euroa, mikä on 3 685 eur/ asukas. Lisämäärärahapyyntöjä ei vuoden 2022 aikana esitetty kunnanvaltuustolle. 

Kunta investoi mm. kaavateiden päällystämiseen, vesistöihin ja viemäriverkostoon

Vuoden 2022 merkittävimmät investoinnit olivat Konnekosken kunnostus, Rautalampi-järven pohjapato, Toholahden teollisuustie, asfalttipaikkaukset, sekä viemäriverkoston saneeraukset. Muita investointeja olivat mm. torialueen rakentaminen, Tyyrinvuoren esteetön luontopolku ja Päiväkoti Silmun pihakalusteet ja leikkitelineet. Työt jatkuvat tulevan vuoden aikana, mm. Tyyrinvuorelle asennetaan kevään aikana uudet opasteet ja Päiväkodin pihalle pystytetään hankitut kalusteet ja leikkitelineet.

Toimintakate ja toimintatuotot paranivat ja toimintakulut pienenivät arviosta

Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate parani talousarvion arviosta 1.363 238 euroa mutta heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna noin 632 000 euroa. Toimintatuotot jaotellaan myyntituottoihin, maksutuottoihin, tukiin ja avustuksiin, sekä muihin toimintatuottoihin.  Vuonna 2022 Toimintatuotot olivat 2.635 800 euroa, mikä on noin 165 710 euroa talousarviota parempi toteutuma, mutta noin 149 700 euroa edellistä vuotta vähemmän. Toimintakulut toteutuivat 1.197 527 euroa pienempänä kuin talousarviossa oli arvioitu. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli noin 482 000 euroa.

Pienemmillä sote-menoilla positiivinen vaikutus tulevien valtion osuuksien laskelmaan

Henkilöstökulut olivat talousarviota pienemmät, mutta kasvua edelliseen vuoteen tapahtui noin 250 000 euroa, mikä selittyy vuoden aikana toteutuneilla kunnallisalan palkankorotuksilla.

Palvelujen ostot toteutuivat 1.156 519 euroa talosarviota pienempinä. Palvelujen ostojen merkittävä väheneminen selittää myös tilikauden arvioitua merkittävästi parempaa tulosta. Taustalla ovat terveydenhuollon – ja sosiaalipuolen huomattavasti ennakoitua pienemmät ostopalvelut, jotka laskutetaan kunnilta ennakkomaksuina. Palveluiden pienemmän käytön takia kuntaan palautui 1.271.642 euroa.

Tämä on merkittävää myös kunnan valtionosuuksien määräytymiselle, sillä vuosien 2021–2022 aikana pienempänä toteutuneilla sote-menoilla on positiivista vaikutusta myös kunnan tulevaan valtionosuuksien laskentakaavaan. Kesän jälkeen selviää lopullisesti sote-kulujen taso suhteessa ministeriön sote-siirtolaskelmiin. Nämä tulevat vaikuttamaan sekä kuntien että hyvinvointialueiden rahavirtoihin tulevina vuosina.

Verotulot toteutuivat talousarviota 961 500 euroa parempana, mikä oli myös edellistä vuotta noin 438 000 euroa suurempi kertymä.

Rautalampi on voimistuva kuntayhteisö, jonne palataan ja juurrutaan

Kunnan uusi kuntastrategia valmistui viime vuoden aikana. Strategian keskeisimmät painopisteet ovat Tasapainoinen kuntatalous, Joustava työ ja asuminen, elinvoima ja hyvinvointi, sekä viestintä ja vuorovaikutteisuus. Erityisesti vuorovaikutteisuuteen ja kuuntelemiseen panostetaan tulevaisuudessa.

Rautalampi on uudistuva, voimistuva ja hyvinvoiva kuntayhteisö. Uusien asukkaiden lisäksi vaalitaan, sekä haalitaan paluumuuttajia. Juurrutustyö kunnassa aloitetaan pienestä pitäen turvallisessa ja palvelevassa yhteisössä. Täällä palvellaan vauvasta vaariin ja keskeisinä arvoina yhteisöllisyys, turvallisuus, avoimuus, hyvinvointi ja rohkeus. Kunnassa tehdään työtä, jolla on merkitystä. Ollaan siitä yhdessä ylpeitä!

Lisätietoja:

Anu Sepponen

kunnanjohtaja

etunimi.sukunimi@rautalampi.fi

p. 040 8405088

(Kuvitus Emmi-Riikka Vartiainen)

« Uutishuone